illustrasjon

Oppdrag:

 

Illustrasjon for bokomslag til læreboken "Lærende Ledelse"

Denne boken presenterer ny forskning på skoleledelse og gir et grunnlag for refleksjon rundt hvordan skoleledere kan bidra til å utvikle en profesjonell læringskultur. Forfatterne forklarer grundig hvorfor strategiene og tenkningen som introduseres, kan bidra til å skape en profesjonell læringskultur og dermed øke sannsynligheten for læreres pedagogiske utvikling.

Link til bokas bestillingsside 

Kunde: Universitetsforlaget