top of page

ARCTIC GRIPS

Utvikling av ny logo og en ny moderne nettside for

en internasjonal aktør innen klatrebransjen.

Arctic Grips er ikke bare et firma. De er høyst dedikerte og lidenskapelige forkjempere av gode klatreopplevelser på klatrevegger av kvalitet.  De ønsker å skape, realisere drømmer og visjoner sammen med våre kunder. Arctic Grips er "your partner in Climb!"

THE CHALLENGE

Sørge for at Arctic Grips fremstår som en profesjonell

og nyskapende aktør i en konkurransedrevet bransje.

Arctic Grips ønsket å øke sine markedsandeler i et marked preget av mange små aktører. De ønsket å fremstå profesjonelle, og samtid beholde sin identitet.

_DSC6348_edited.jpg
Et godt utgangspunkt og en kunde med klare mål ga
oss rom for kreativitet og spennende innovasjon.

WE DID THIS

Prosjektet startet med utviklingen av ny logo. Resultatet ble klart og tydelig.

LOGODESIGN

En enkel og moderne logo fungerer som et visuelt ankerpunkt for merkevaren, og det gir et umiddelbart gjenkjennelig symbol som kommuniserer merkeidentitet og verdier til målgruppen.

Arctic ønsket å fremstå som en moderne og profesjonell aktør i bransjen.

VISUELL IDENTITET

En klar og tydelig visuell identitet er essensielt, da den muliggjør gjenkjennelse, formidler verdier og viser profesjonalitet. En enhetlig visuell identitet sørger for trygg kommunikasjon, bygger tillit hos kunder og bidrar til å skape sterke relasjoner som varer over tid.

NETTSIDE

En nettside er ofte stedet hvor førsteinntrykket av din bedrift gjøres, det er derfor viktig at dette er så godt som mulig. Her er det viktig å få frem en tydelig visuell identitet og effektiv kommunikasjonsflyt.

Arctic Grips fikk en moderne og ryddig nettside som skiller dem fra resten av konkurrentene sine. Den er i tillegg på to språk, siden de også jobber mot et internasjonalt marked.
Nettsider tilpasset alle flater er viktig, spesielt når man sikter seg inn mot et yngre publikum, og når man i tillegg bruker sosiale medier i markedsføringen.

MOBILTILPASNING

En mobiltilpasset nettside er avgjørende i dagens merkevarebygging, da den sikrer tilgjengelighet, optimal brukeropplevelse og bedre synlighet i søkemotorer, og gir dermed en konkurransefordel og øker konverteringer. Ved å tilby en sømløs og engasjerende mobilopplevelse skiller merket seg ut i mengden og vinner tillit.

LET`S GET SHIT DONE!

bottom of page