illustrasjon

Oppdrag: 

 

Illustrasjon for bokomslag til læreboken "Forstå Elevene"

De fleste elever trives på skolen, men det er også elever som strever. Noen elever strever med ulike fag, andre med å sitte stille, og noen strever med å tilpasse seg i møte med andre elever. Dette er elever som alle på en eller annen måte trenger tilpasset opplæring, slik at de kan få bedre utbytte av undervisningen, uten at det trenger å føre til spesialpedagogiske tiltak eller henvisning til skolepsykolog eller kommunepsykolog.

Link til bokas bestillingsside 

Kunde: Universitetsforlaget