top of page
HBF - Verdens beste møteplass. Nettside av Desell Design.
NETTSIDE.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) ønsket å få oppdatert sin visuelle identitet for å fremstå mer moderne, og øke sin medlemsmasse.

Vi rådet dem til å la oss gjøre en analyse av bransjen og konkurrenter slik at vi kunne hjelpe dem å posisjonere seg riktig i markedet, og dermed få flere til å melde seg inn som medlem hos de. 

Gjennom denne prosessen kom vi frem til at det ikke var noe galt med deres logo, men at den kunne ha godt av å bli satt i en kontekst der den kunne få selskap av et litt mer moderne utrykk på nettsider og i trykksaker. 

Vi rådet dem også til å sette seg mål for hvordan de ønsket å bli oppfattet, og hvordan de kunne øke interessen fra publikum gjennom å gi verdi til kunden gjennom informasjon på hbf.no.

OPPDRAGET.

Kunde:

 

TIDSROM:

2022 - 2023

Fagfelt: 

Visuell Identitet

Merkevarebygging

Nettside

hbf_logo_lowArtboard 1.png
HBF Støtte til deg som trenger det. Ny nettside laget av Desell Design.

KUNDEN.

Handikappede Barns Foreldreforening jobber for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår.

Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

 

De jobber aktivt med å bedre betingelsene i livet til HBF sine medlemmer, og er dedikerte ift det samfunnsansvaret de har påtatt seg.  

hbf aktiviteter.png
hbf medlem.png

MERKEVAREEKSPRESSEN.

For å kunne utvikle HBF var det viktig at vi gjorde analyser for å finne ut hva som var den beste måten å hjelpe de på.

 

Vi gjorde en rask strategiprosess hvor vi brukte tid på å bli kjent med besluttningstakerne i organisasjonen, og hvor vi så på hva konkurrentene i bransjen gjorde. Slik kunne vi finne utviklingspotensialet til HBF, og dermed finne en posisjon i markedet de kunne utnytte for å få flere medlemmer. 

Les mer om hva vi kan gjøre for deg ift merkevarebygging her. 

NETTSIDE.

HBF hadde stort behov for å få oppdatert sin nettside. I og med at denne organisasjonen er drevet på frivillig basis var det viktig at publikum kunne få mye informasjon fra nettsiden, noe som forenklet jobben til de som sitter ved spakene. 

Vi utviklet derfor en nettside hvor potensielle medlemmer på en enkel måte kunne finne relevant informasjon om blandt annet deres rettigheter og hva HBF kan bistå med. Det ble i tillegg opprettet en blogg hvor de enkelt selv kan publisere nyheter og saker som omhandler deres medlemmer.

 

Rosinen i pølsa var en aktivitetskalender som viser hvilke arrangementer medlemmene kan delta på, både lokalt og nasjonalt. Med våre løsninger fikk de enkelt tilgang til administeringen av denne selv, slik at de var helt uavhengige ift endringer og publiseringer i kalenderen. 

Les om hvordan vi kan hjelpe deg med din nettside her.

bottom of page