illustrasjon

Oppdrag: Illustrasjon for bokomslag til læreboken "Opplæring til Selvstendighet"

Hva forstår vi med selvstendighet og selvstendige handlinger? Hvorfor er selvstendighet så viktig? Hvordan kan man utvikle selvstendighet gjennom opplæring? Formålet med denne boka er å gi leserne kunnskap om hvordan de kan fremme selvstendighet hos barn og unge. Selvstendighet drøftes med utgangspunkt i sosial kognitiv teori, med særlig vekt på grunnbegrepene human agency, forventning om mestring og selvregulering.

Kunde ønsket en utypisk illustrasjon for lærebok, og en litt mer eventyrlig stil hvor vi ønsket å visualisere et barns verden og tilnærming til selvstendighet. Ikke nødvendigvis alene, men selvstendig i gruppesammenheng.

Kunde: Universitetsforlaget