top of page
brand-brand-strategy-shutterstock_443845492.webp

MERKEVARE
STRATEGI
.

Merkevarestrategi er planen et selskap har for å utvikle sin merkevare. Dette inkluderer å identifisere målgruppen, posisjonere merkevaren i markedet, og skape en personlighet som samsvarer med målgruppens interesser. En sterk merkevarestrategi hjelper et selskap til å skille seg ut fra sine konkurrenter og skaper potensiale for vekst.

Dette kan gjøres på forskjellige nivåer ut ifra budsjett og ambisjoner. Desell Design er klare til å være din veileder i din merkevarebygging.

SOME smart things.

Dine konkurrenter er selskaper eller organisasjoner som tilbyr produkter eller tjenester som ligner på det du selger, og som konkurrerer om samme kundegruppe. Det kan være selskaper som tilbyr lignende produkter innen samme bransje, eller det som kan være et alternativ til det du selger. For å forstå hvem dine konkurrenter er, kan det være nyttig å gjøre en analyse for å identifisere dine styrker og svakheter, samt muligheter og trusler i markedet.

Det å vite hvem dine konkurrenter er, og hva deres svakheter er kan være avgjørende for ditt eget firmas eksistens.

Hesteløp
bottom of page