top of page
2023-01-06 10_55_58-social-media-mobile-icons-snapchat-facebook-instagram-ss-1920.jpg (192

SOSIALE
MEDIER
.

Markedsføring i sosiale medier innebærer å bruke sosiale medier-plattformer som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter til å markedsføre produkter eller tjenester. Dette kan gjøres ved å lage annonser som vises i folks nyhetsfeed, eller ved å betale for at innlegg om merkevaren skal vises til en større gruppe mennesker. Annonsering i sosiale medier kan være en effektiv måte å nå ut til et stort publikum på, siden mange mennesker bruker sosiale medier regelmessig. Det er viktig å ha en god strategi for annonsering i sosiale medier, slik at annonsene når de rette menneskene og bidrar til å øke merkevarens synlighet og omdømme.

SOME smart things.

Vi hjelper deg med dine innlegg i sosiale medier. Målet med innlegg i sosiale medier kan være å øke merkevarens synlighet, bygge relasjoner med kunder eller følgere, eller å dele informasjon med et større publikum. Det er viktig å ha en strategi for hva slags innhold man ønsker å dele i sosiale medier, slik at innleggene blir relevante og interessante for målgruppen.

SOSIALE MEDIER.

Under ser du et utvalg av hva vi har gjort ift SoMe. Dette omfatter flere forskjellige prosjekter og utfordringer som vi har valgt å løse på ulike måter. Du kan også gå videre inn å se på våre prosjekter for en utfyllende info og inspirasjon.

bottom of page