top of page

WEIGHT WELLNESS

Bokdesign og trykk for et fremadstormende firma

med fokus på varig og sunn vektnedgang.

Weight Wellness-metoden er systematisk, helhetlig og praktisk, og bygger på prinsipper for adferdsendring. Den er designet for å gjøre det lettere å gjennomføre, møte utfordringer og endre vaner. Fordi du lærer akkurat hvordan du skal gjøre det.

THE CHALLENGE

Sørge for at Weight Welness fikk et gjennomgående og

profesjonellt design som var i tråd med deres identitet.

Weight Wellness ønsket å samarbeide med noen som forsto hva de ønsket å oppnå og deres verdier.

Nyter utendørs
Et godt utgangspunkt og en kunde med klare mål ga
oss rom for kreativitet og spennende innovasjon.

WE DID THIS

Prosjektet startet med utviklingen av ny logo. Resultatet ble klart og tydelig.

LOGODESIGN

En enkel og moderne logo fungerer som et visuelt ankerpunkt for merkevaren, og det gir et umiddelbart gjenkjennelig symbol som kommuniserer merkeidentitet og verdier til målgruppen.

Arctic ønsket å fremstå som en moderne og profesjonell aktør i bransjen.

VISUELL IDENTITET

En klar og tydelig visuell identitet er essensielt, da den muliggjør gjenkjennelse, formidler verdier og viser profesjonalitet. En enhetlig visuell identitet sørger for trygg kommunikasjon, bygger tillit hos kunder og bidrar til å skape sterke relasjoner som varer over tid.

Arctic Grips fikk en moderne og ryddig nettside som skiller dem fra resten av konkurrentene sine. Den er i tillegg på to språk, siden de også jobber mot et internasjonalt marked.

NETTSIDE

En nettside er ofte stedet hvor førsteinntrykket av din bedrift gjøres, det er derfor viktig at dette er så godt som mulig. Her er det viktig å få frem en tydelig visuell identitet og effektiv kommunikasjonsflyt.

Nettsider tilpasset alle flater er viktig, spesielt når man sikter seg inn mot et yngre publikum, og når man i tillegg bruker sosiale medier i markedsføringen.

MOBILTILPASNING

En mobiltilpasset nettside er avgjørende i dagens merkevarebygging, da den sikrer tilgjengelighet, optimal brukeropplevelse og bedre synlighet i søkemotorer, og gir dermed en konkurransefordel og øker konverteringer. Ved å tilby en sømløs og engasjerende mobilopplevelse skiller merket seg ut i mengden og vinner tillit.

LET`S GET SHIT DONE!

bottom of page